Acupunctuur

Acupunctuur, onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeswijzen

Acupunctuur is al ruim drieduizend jaar een van de vijf onderdelen van de Traditionele Chinese Geneeswijzen. Zij is niet alleen in staat klachten te verlichten, maar weet deze ook vaak te voorkomen. De specifieke, individuele benadering van de totale mens in de samenhang met zijn omgeving maakt dat diens erfelijke bagage, achtergronden en huidige levensomstandigheden meespelen in de diagnose, volgens het principe van TCG en behandeling van deze klachten. Deze aanpak verschilt van de westerse behandelwijze, die zich in eerste instantie meer richt op symptoombestrijding…

Acupunctuur vergroot de eigen weerstand, vermindert pijnen en werkt diep in op de lichamelijke en geestelijke conditie en balans van de cliënt. Sinds kort heeft men op westerse wetenschappelijke wijze kunnen vaststellen dat mens is uitgerust met een intern netwerk van energiebanen: meridianen. Op deze meridianen bevinden zich vaste punten, die een relatie onderhouden met de zeer diverse functies van de organen en de orgaansystemen. Op de punten worden flinterdunne naalden gezet om de aanwezige disharmonie te elimineren, de energie op te bouwen, de bloedcirculatie te bevorderen enzovoort.

De wegwerpnaalden zijn gesteriliseerd verpakt en dienen voor eenmalig gebruik. Mits juist ingebracht door een terdege opgeleide acupuncturist is de behandeling minsten zo vijg en doeltreffend als de ons bekende reguliere geneeskunde.

Het eerste contact

Een eerste afspraak bij de acupuncturist duurt ongeveer half uur. In dit gesprek zal u ondermeer worden gevraagd naar uw eet-, drink- en leefgewoonten, uw ontlasting, slaappatroon, energieniveau, evt. menstruatiecyclus, erfelijke achtergrond, werkomstandigheden en alle overige bijzonderheden in het belang van de behandeling.

Uw beide posen zullen op diverse niveaus worden gevoeld, uw tong bekeken evenals andere uiterlijke kenmerken zoals uw uitstraling, teint, oogwit, kleur van de lippen, glans van de huid, nagels en het haar, uw totale lichaamshouding en uw motoriek.

Vervolgcontacten

Na de diagnose, volgens de TCG methodieken, zal de acupuncturist met u bespreken wat hij voor u kan betekenen, welke doelen haalbaar zijn in hoeveel tijd, en in hoeverre u zelf kunt meewerken aan verbering(andere leef-en eetwijze, meer beweging).

De behandeling zelf zal 20-30 minuten in beslag nemen en het inbrengen van de naalden zal over het algemeen niet pijnlijk zijn. Wel kunt u een moeilijk te definiëren gevoel ervaren na het inbrengen van de naalden (elektrisch stroompje)

Uw acupuncturist kan gebruik maken van de ander Chinese geneeswijzen: Acupressuur (drukpuntmassage), voorschrijven van Chinese kruiden, het gebruik van moxa, een staaf van geperste gedroogde kruiden, cuppen of het geven van een aangepast dieet.

De kosten

Meestal zorgver zekeraars vergoedt geheel of gedeeltelijk de kosten van de behandeling door een bij ZHONG aangesloten acupuncturist. Neem, vooraf gaande aan de behandeling altijd zelf contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Privacy

Conform de geldende regels in de gezondheidszorg (BIG) dient er vertrouwelijk met uw patiëntengegevens te worden omgegaan. Zonder uw (evt. schriftelijke) toestemming mag aan derden geen informatie worden verstrekt.

U hebt te allen tijde recht op inzage in uw dossier.

Kwaliteitsgarantie

Alle ZHONG –leden hebben een volwaardige Hbo-opleiding in de Traditionele Chinese Geneeswijzen en in de Westerse Medische Basiskennis, eveneens op HBO niveau, met goed gevolg afgerond. Voor alle leden geldt de verplichting mee te werken aan een visitatie van de praktijk.

ZHONG biedt een optimale kwaliteitsgarantie aan de cliënt middels het beroepsprofiel de statuten en het huishoudelijk reglement, het uitoefenen van de controle hierop en indien nodig het nemen van sancties. In het beroepsprofiel is tevens het klacht- en tuchtrecht opgenomen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Praktijk Po Chai Tong

Valkenberberstraat 200,      1011 NC Amsterdam

Tel: 020-4284956                  Fax: 020-4284957

Email: pochaitong@gmail.com     Web: www.pochaitong.nl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De navolgende advertentie is niet van Praktijk Po Chai Tong, maar een advertentie via Google AdWords van iemand anders (Normaal gesproken, is reclame niet nodig voor een goede praktijk):